PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA “FENT ESCOLA, FENT COOPERATIVA”

Descripció

Una cooperativa d’alumnes és una societat cooperativa formada i gestionada pel mateix alumnat en el context del centre escolar que, amb la col·laboració del professorat, exerceix una activitat econòmica amb la finalitat de posar a la venda productes, realitzar activitats o prestar servicis que generen recursos econòmics però també importants beneficis socials en l’entorn de la comunitat escolar i en el conjunt de la societat.

Este projecte educatiu innovador consistix en la simulació de la creació d’una empresa cooperativa gestionada pel mateix alumnat, amb el suport del professorat del centre i també amb el suport de “Transversal Cooperativa Valenciana”, amb l’objectiu d’idear, planificar i dur a terme una activitat que proporcione recursos econòmics per a aconseguir un objectiu col·lectiu, que ha d’incorporar una finalitat d’interés social i d’implicació en la comunitat o l’entorn social.

Entre les possibles activitats que es poden realitzar hi ha la fabricació i venda de productes de tipus artesanal o manualitats, l’organització d’algun acte lúdic o cultural en l’escola, la gestió d’un hort escolar, etc.

Els beneficis obtinguts poden destinar-se a finançar alguna activitat de fi de curs, contribuir a la millora de l’aula o del centre, adquirir nou material per al centre, etc.

I sempre ha de destinar-se una part dels beneficis a finalitats socials: col·laborar amb una ONG o associació del barri o de cooperació internacional, etc.

Objectius

  • Fomentar l’esperit emprenedor amb una visió col·lectiva i de compromís social.
  • Difondre el model empresarial cooperatiu i els seus valors: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat, compromís amb l’entorn.
  • Educar en la planificació estratègica i treball per objectius comuns.
  • Promocionar l’educació inclusiva.
  • Fomentar la participació i coresponsabilitat.
  • Fomentar l’esperit crític i la creativitat en el plantejament de solucions.
  • Educar en valors: solidaritat, diàleg, resolució de conflictes, autonomia, etc.
  • Implicar l’alumnat en la institució escolar i en la societat.
  • Afavorir la implicació en el territori i en altres experiències semblants.