Mostra totes les entrades de ferrer

Programa xarxa llibres

L’objecte d’aquest programa és la gratuïtat de llibres de text i la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica dels centres docents públics i privat-concertats de la Comunitat Valenciana (Orde 17/2015, de 26 d’octubre, DOGV 7644/27.10.2015).

A continuació incloem dos enllaços (model de sol·licitud i instruccions):

Entrega sol·licituds

Model de sol·licitud

Instruccions

A continuació hi ha dos enllaços (en Valencià i Castellà) amb una ampliació d’aquesta informació:

Enllaç 1

Enllaç 2

 

Horari 2015/2016

El 31 de març de 2015, el Consell Escolar va aprobar la sol·licitud d’horari intensiu per al curs 2015-2016.

Dijous 3 de setembre vam rebre resposta de la Direcció Territorial d’Educació autoritzant l’horari sol·licitat (de 8:00 a 15:15h).

Divendres 11 de setembre l’alumnat rebrà l’horari del seu grup i un escrit de la Direcció del Centre, dirigit a les famílies, que inclourà aquesta informació.

Escolarització 2015/2016

El calendari d’escolarització és el següent:

Sol·licituds
Llistes provisionals
Llistes definitives
Matrícula
ESO / Batxillerat
25/06 – 01/06
29/06
02/07
07-08/07
Extraordinari ESO /Batxillerat
14-15/07
21/07
24/07
28-29/07
FP Bàsica
21/05 – 01/06
17/06
26/06
01-06/07
Extra
14-15/07
20/07
24/07
29-30/07