Arxiu diari: 19 d'octubre de 2017

CONVOCATÒRIA: Assemblea general de la Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Tindrà lloc a la sala d’actes del centre dilluns 23 d’Octubre a les 18h30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior si s’escau.

  2. Revisió activitats realitzades el curs passat.

  3. Propostes per al curs 2017/2018.

  4. Revisió de comptes i aprovació del pressupost anual.

  5. Altres assumptes d’interés.

  6. Torn obert de paraula.